واژن

گشادی یا تنگی واژن طبیعی است؟

گشادی یا تنگی واژن طبیعی است؟

گشادی یا تنگی واژن موضوعی ست که سالها به آن پرداخته شده است. اما برای پذیرش این موضوعات نیاز به منابع علمی و معتبر است . بسیاری از مطالبی که در سایت ها میخوانید قابل اعتماد نیستند و ممکن است که هیچ سند علمی نیز نداشته باشند. اما موضوع بسیار مهمی که در این میان وجود دارد این است که تنگی یا گشادی واژن به میزان دفعات رابطه ی جنسی شخص ارتباطی ندارد.

جمعه، 20 مهر ماه 1397 2,094 بازدید