نسخه‌پیچی آسان | بخش یک | فصل 8

در سال 1266 هجری قمری امیر کبیر در گوشه ای از ارک شاهی تهران بنای مدرسه ای را به سبک اروپا آغاز کرد و آن را دارالفنون نامید. این مدرسه در سال 1268 هجری قمری شروع به کار کرد.در این مدرسه در کنار علوم دیگر رشته طب و داروسازی نیز تدریس میشد. نخستین معلم داروسازی جدید دکتر فوکتی داروساز اتریشی استخدام و به کمک مترجمی به نام میرزا رضا به کار تدریس داروسازی پرداخت.بعد از ایشان معلم های دیگری از آلمان و فرانسه  برای تدریس داروسازی به ایران آمدند.در سال 1298هجری شمسی نظام نامه دارویی ایران وضع گردید و بر اساس آن صاحبان داروخانه ها می بایستی مجوز رسمی از وزارت معارف دریافت می کردند.در سال 1305هجری شمسی دوره مدرسه داروسازی سه سال بود که در سال 1309دکتر مهدی نامدار دکتر فتح الله اعلم و دکتر صادق مقدم که تحصیلات داروسازی را در فرانسه به پایان رسانده بودند جهت تدریس داروسازی استخدام و داروسازی  به روش نوین در ایران پایه گذاری شد و دوره مدرسه داروسازی از سه سال به پنج سال افزایش یافت.در سال 1313هجری شمسی بر اساس قانون تاسیس دانشگاه مدرسه طب و داروسازی به دانشکده پزشکی-داروسازی و دندانپزشکی تغییر  نام داد.درسال 1322 هجری شمسی مقررات کنکور در داروسازی وضع شد. در سال 1335هجری شمسی رشته داروسازی از دانشکده پزشکی -داروسازی و دندانپزشکی مجزا و به نام دانشکده داروسازی استقلال یافت.نظام آموزش داروسازی از سال 1342 به نظام واحدی تغییر یافت.جهت آشنایی بیشتر خوانندگان با دروسی که داروسازان در دانشکده داروسازی می گذرانند و وسعت علوم  مورد نیاز این رشته عناوین واحدهایی که دانشجویان داروسازی جهت فارغ التحصیل شدن در این رشته باید بگذرانند در این قسمت ارائه شده است. 

 

خرید محصولات پرفروش ترین محصولات برند لیراک در داروخانه آنلاین 

معرفی برندهای محصولات پرفروش ترین محصولات برند لیراک داروخانه آنلاین  دکتر علیزاده :

رند نوکس-برند لیراک-برند نوروا-برند ایزدین-برند کیو وی-برند اوریاژ-برند کدلی-برند الیوکس-برند پرودرما-برند رگال -برند اوتی-برند ژاک  آندرل

 

 

 

 

 

منبع: