معنی علامت های پشت محصولات آرایشی و پوستی چیست؟

 

 

 

این علامت نشان دهنده شهروندی است که با حفظ پاکیزگی به تداوم و سلامت محیط زیست کمک میکند و ربطی به قابل بازیافت و یا غیرقابل بازیافت بودن محصول ندارد.

 

 

 

این علامت نشان دهنده این است که کمپانی موردنظر به روند بازیافت بسته بندی محصولات خود کمک مالی میکند

 

 

 

 

این علامت نشان دهنده این است که محصول تمام استانداردها برای فروش در منطقه اقتصادی اروپا را دارد

 

 

 

 

 

این علامت که برروی محصولات اروپایی دیده میشود به این معناست که محصول موردنظر ارزش مبلغی که برای خرید محصول میپردازید را دارد

 

 

 

 

 

 

 

این سه فلش که بصورت مثلثی درآمده و معمولا به رنگ سبز و یا مشکی و سفید روی محصولات دیده میشود به این معنی است که محصول موردنظر از موتد قابل بازیافت تشکیل شده است.

 

 

 

محصولاتی که دارای این علامت هستند روی تست حیوانی و هرگونه آزمایش مربوط به حیوانات را انجام نداده اند

 

 

 

 

 

این علامت نشان دهنده زمانی است که میتوانید بعداز بازشدن دررب محصول از آن استفاده کنید.برای مثال علامت 12 روی تصویر بالا نشان دهنده این است که از زمانی که درب محصولل باز میشود تا 12 ماه (M=month) قابل استفاده است.

منبع: