10 اذر روز جهانی ایدز

از سال 1988 اولین روز دسامبر (10 آذر) روز جهانی ایدز نامگذاری شد . این نامگذاری به منظور افزایش بودجه  ها ، افزایش آگاهی  ، آموزش و مبارزه با تبعیض ها انجام شده است .

اول دسامبر هر سال یادآور بیماری مهلکی است که تاکنون جان میلیون ها نفر را در نیم قرن اخیر پرفته است و از سال 1988 برنامه های متنوعی برای حمایت از مبتلایان و گرامی داشت قربانیان آن ، در دستور کار دولت ها قرار گرفته است.  

در این روز مردم لباس هایشان را به روبان قرمز مزین می کنند تا توجه و مراقبت در برابر HIV را متذکر شوند . هر ساله برای این روز شعار خاصی در نظر گرفته می شود .

آمار ها نشان می دهد که در دنیا به طور خوشبینانه چیزی حدود نیم درصد جمعیت کره زمین مبتلا به ویروس HIV هستند و تنها 46 درصد از این افراد مبتلا از بیماری خود مطلع هستند و درصد زیادی حتی از بیماری خود آگاهی ندارند و در نتیجه به فکر درمان و کنترل آن هم نخواهند بود .

در ایران تا شهریور 1396 آمار مبتلایان برابر 36571 نفر گزارش شده است. از این تعداد 8311 نفر فوت کرده و 11964 نفر هم به مرحله آخر بیماری وارد شدند .

منبع: